Title Image

Onderwijs

Centrum voor Topsport en Onderwijs

CTO Papendal heeft met vijf onderwijsinstellingen, die de gehele onderwijskolom afdekken, afspraken gemaakt over noodzakelijke eisen die de uitvoering van fulltime programma’s stelt aan onderwijs. Deze afspraken hebben als doel het dagelijkse onderwijs zo goed mogelijk op de trainingstijden aan te passen. Daarnaast financiert het CTO deels de extra benodigde faciliteiten. De combinatie van het volgen van een fulltime topsportprogramma en een studie is niet eenvoudig, het vraagt een nauwgezette planning en discipline.

Naast deze vijf samenwerkingspartners waarmee CTO Papendal een overeenkomst heeft afgesloten is er ook een nauwe samenwerking met het Johan Cruijff College in Nijmegen en de Randstad Topsport Academie in Deventer.

Studie-intermediair

CTO Papendal heeft een studie-intermediair in dienst. De studie-intermediair functioneert als tussenpersoon voor topsporter en onderwijsinstelling in geval zich problemen voordoen (of ter voorkoming hiervan). De intermediair heeft met iedere CTO-topsporter een intakegesprek en nodigt de sporter vervolgens minimaal één keer per 6 weken uit om de voortgang en planning te bespreken. Het nakomen van deze afspraak is de verantwoordelijkheid van de sporter.  De topsporter dient daarnaast tussentijds zelf het initiatief te nemen om de intermediair in te schakelen wanneer er zich problemen voordoen. Veel voorkomende taken van de studie-intermediair zijn:

 • Monitoren voortgang topsporter en vroegtijdig signaleren knelpunten d.m.v.:
  • Individuele gesprekken;
  • Contact met onderwijsinstelling;
  • Contact met life skills coaches;
  • Contact met bondscoaches;
 • Inzien cijfers en absenties sporters die op het Voortgezet Onderwijs zitten
 • Zoeken naar oorzaken en oplossingen voor knelpunten (met topsporter)
 • Begeleiden topsporters bij keuze geschikte vervolgopleiding
 • Begeleiden bij vinden van geschikte stageplek
 • Participeren  in onderwijswerkgroepen met betrekking tot de opzet van nieuwe studies voor topsporters.

Het kantoor van de intermediair bevindt zich naast de ingang van het sporthotel, de studie-intermediair is daar vijf dagen per week te vinden. Deze CTO-voorziening is kosteloos beschikbaar voor topsporters die ingeschreven staan bij het CTO.